Wpływ zanieczyszczonego powietrza na dzieci

Temat zanieczyszczonego powietrza jest obecnie bardzo popularny. Niektórzy zaprzeczają globalnemu ociepleniu, niektórzy uważają, że nie może być tak źle, a inni domagają się podjęcia natychmiastowych działań. Bez względu na to, po której stronie jesteś, zanieczyszczenie powietrza jest faktem. Jak zobaczyć zanieczyszczone powietrze? Spójrz na fabrykę, z której z wielkich kominów wydobywają się białe smugi i zanieczyszczają niebo. Zobacz, jak odpala zimą silnik samochodu, gdy na dworze jest ujemna temperatura. Ponadto para z naszych ust widoczna zimą to także zanieczyszczenie. Przeprowadzane są niezliczone testy chorób, których głównym czynnikiem jest zanieczyszczone powietrze. Niektórzy specjaliści twierdzą, że dolegliwości ciała i umysłu są powiązane z zanieczyszczeniami powietrza. Na przykład WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i Environment International przeprowadziły takie badania. Rezultaty obu są prawie takie same: ludzie, zwłaszcza małe dzieci, są narażeni na zanieczyszczenia powietrza, co jest co najmniej niepokojące.

WHO doszło do wniosku, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na rozwój układu neurologicznego oraz zdolności poznawcze. Może również wywoływać astmę i nowotwory. Co więcej, dzieci, które przebywały w środowisku, gdzie był podwyższony poziom zanieczyszczeń, mogą być bardziej narażone na przewlekłe choroby, takie jak zaburzenia sercowo-naczyniowe w późniejszym życiu.
Firma Environment International przeprowadziła badania z dziećmi, pod kątem ASD (spektrum autystyczne). Stwierdzili, że ryzyko rozwoju ASD wzrosłoby do 78 % wśród dzieci narażonych na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z dzieckiem, które tego nie doświadczyło. (International Environment, 2018).

Dzieci naturalnie oddychają szybciej niż dorośli, co powoduje, że pochłaniają więcej zanieczyszczeń. Młode organizmy rozwijają się intensywniej a równocześnie są bliżej ziemi, gdzie zanieczyszczenia są bardziej skoncentrowane. Dzieci są bardziej podatne na zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych, zwłaszcza w tych, w których stosowane są szkodliwe paliwa w kuchni i do ogrzewania domów. Zastanów się także nad kominkami, dymem tytoniowym, kuchenkami gazowymi, urządzeniami zasilanymi benzyną, świecami czy kadzidełkami.

Najważniejsze ustalenia (WHO) (Światowej Organizacji Zdrowia, 2018):

  • Zanieczyszczenie powietrza wpływa na rozwój umiejętności umysłowych i ruchowych (uszkodzenia poznawcze).
  • Zanieczyszczone powietrze powoduje szkody w płucach dzieci, nawet jeśli nie są one narażone na wysokie, ale niższe poziomy zanieczyszczenia.
  • 93% dzieci na świecie poniżej 15 r.ż. narażone są na negatywny wpływ zanieczyszczeń pyłowych (PM 2.5), których poziom w powietrzu jest znacznie powyżej dopuszczalnego poziomu, o którym mówi WHO.
  • Ponad 40% osób na całym świecie – w tym 1 bilion dzieci poniżej 15 roku życia – jest narażonych na podwyższony poziom zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwie domowym. Głównymi przyczynami są technologie, które używane są podczas gotowania lub stosowanie niewłaściwego paliwa.
  • Około 600 000 zgonów u dzieci poniżej 15 lat było przypisywane zarówno skutkom zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych, jak i z otoczenia (powietrze zewnętrzne) w 2016.
  • Zanieczyszczenie powietrza szybko wzrasta w tabeli przedstawiającej wiodące zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci, twierdząc, że powodują prawie 1 na 10 zgonów u dzieci poniżej piątego roku życia.

Czytaj więcej..