Winix reikt luchtreinigers uit aan winnaars opruimactie Rotterdam

Vorige week vond er een stadsschoonmaak plaats in Rotterdam. Een groep vrijwilligers trok door de straten rond de rivier (De Maas) in Rotterdam om zoveel mogelijk zwerfvuil op te halen. WINIX wilde deel uitmaken van het evenement en kende 2 WINIX Zero Compact luchtreinigers toe aan het paar vrijwilligers dat de meeste hoeveelheid zwerfvuil wist op te ruimen.

Het evenement werd georganiseerd door de SDG-14-ambassadeur van de Rotterdam School of Management (RSM) en het Leiden-Delft-Erasmus (LDE) Centre for Sustainability Students. 

De missie van het LDE Centre for Sustainability Students is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen naar een duurzame samenleving. WINIX ondersteunt met trots dit soort initiatieven die de samenleving helpen bewegen naar een duurzamere toekomst. Dank aan alle deelnemers en organisatoren! 

Wat zijn de SDGs?

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn een verzameling van 17 onderling verbonden wereldwijde doelen die zijn ontworpen als een “blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken”. 

De SDGs zijn in 2015 opgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en het doel is dat deze SDGs in het jaar 2030 zijn bereikt. Ze zijn opgenomen in een VN-resolutie die de 2030-Agenda” wordt genoemd. 

 De 17 SDGs zijn: 

 • Geen armoede 
 • Geen wereldhonger 
 • Goede gezondheid en welzijn 
 • Hoge kwaliteit onderwijs 
 • Geslachtsgelijkheid 
 • Schoon water en sanitaire voorzieningen 
 • Betaalbare en schone energie 
 • Fatsoenlijk werk en economische groei 
 • Industrie, innovatie en infrastructuur 
 • Ongelijkheid verminderen 
 • Duurzame steden en gemeenschappen 
 • Verantwoorde consumptie en productie 
 • Klimaatactie 
 • Goed leven onder water 
 • Goed leven boven water 
 • Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen 
 • Partnerschappen om de doelen te bereiken 

SDG goalsHoe WINIX hieraan bijdraagt?

Luchtvervuiling wordt erkend als een urgent duurzaamheidsprobleem en wordt direct genoemd in twee SDG-doelen: SDG 3.9 (aanzienlijke vermindering van gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen) en SDG 11.6 (vermindering van negatieve effecten van steden op mensen). 

WINIX omarmt alle SDG’s en heeft directe en indirecte gevolgen voor veel ervan. Luchtvervuiling is gekoppeld aan veel van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, maar als fabrikant van luchtbehandelingsproducten heeft WINIX de grootste impact op die twee, met een speciale focus op SDG 3. 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 

Doelstelling 3.9: Tegen 2030 het aantal sterfgevallen en ziekten als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en lucht-, water- en bodemverontreiniging en -verontreiniging aanzienlijk verminderen. 

Indicator 3.9.: Sterftecijfer toegeschreven aan huishoudelijke en luchtverontreiniging. 

 

SDG3 goal

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3 heeft 13 doelen en 28 indicatoren om de voortgang in de richting van doelen te meten. Een van deze doelen is het terugdringen van ziekten en sterfgevallen door gevaarlijke chemicaliën en vervuiling. 

Luchtvervuiling is wereldwijd de vierde grootste risicofactor voor de menselijke gezondheid, na hoge bloeddruk, voedingsrisico’s en roken. 

Recente studies schrijven jaarlijks 6,5 miljoen vroegtijdige sterfgevallen toe aan luchtvervuiling. 

Naast de menselijke gezondheid brengt luchtverontreiniging risico’s met zich mee voor het milieu, de economie en de voedselzekerheid. 

We zijn er trots op dit doel te helpen bereiken. Onze luchtreinigers dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid van miljoenen mensen over de hele wereld en het verhogen van hun kwaliteit van leven en gezondheid.