Skip to content

Waarom is luchtvervuiling schadelijk?

Luchtvervuiling

Alle luchtreinigers

Waarom is luchtvervuiling schadelijk? Uitgebreide toelichting

Deze gids bevat (bijna) alles wat u moet weten over luchtverontreiniging, gebaseerd op geverifieerde informatie van officiële organisaties en bronnen, o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Milieuagentschap (EEA). Sinds 1973 vecht WINIX tegen het elimineren van luchtvervuiling, en een deel van onze missie is om mensen bewust te maken van de gezondheidsrisico’s die samenhangen met ongezonde luchtkwaliteit en het belang van schone lucht in huis.

Feiten over luchtverontreiniging

Langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging is in verband gelegd tussen een verhoogd risico op overlijden aan COVID-19. Een recente studie toont aan dat 15% van de COVID-19-sterfgevallen wereldwijd kan worden toegeschreven aan een ongezonde luchtkwaliteit. Echter, is dit slechts een deel van de vele angstaanjagende feiten die we allemaal zouden moeten weten over luchtverontreiniging. Er zijn er nog veel meer!

Volgens de WHO…

 • Leeft 91% van de wereldbevolking op plaatsen met een ongezonde luchtkwaliteit.
 • Per jaar worden 8 miljoen doden in verband gebracht met langdurige blootstelling aan huishoudelijke luchtverontreiniging, voornamelijk rook van vuile kachels en brandstoffen.
 • Jaarlijks vallen er 2 miljoen doden als gevolg van langdurige blootstelling aan ongezonde buitenluchtkwaliteit.
 • Een recente studie met gegevens van 25 steden in de Europese Unie (EU) onderzocht dat de levensverwachting in de meeste vervuilde steden zou kunnen stijgen tot ongeveer 22 maanden door de langdurige PM2,5-concentratie in de lucht te verlagen.
 • Ongeveer 40 miljoen mensen die in de 115 grootste steden in de EU wonen, worden blootgesteld aan lucht die de waarden van de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit overschrijdt voor minstens één type verontreinigende stof.
 • Kinderen die in de buurt van snelwegen wonen waar vaak zware voertuigen rijden, hebben 200% meer kans op ademhalingsproblemen dan kinderen die in de buurt van minder drukke straten wonen.
 • De blootstelling aan fijnstof (PM) in Europa vermindert de levensverwachting van een persoon met gemiddeld een jaar, voornamelijk als gevolg van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen en longkanker.
 • Rook veroorzaakt ademhalingsproblemen bij kinderen, zoals astma en verminderde longfunctie. Daarbij veroorzaakt het long- en hart- en vaatziekten, kanker en vroegtijdig overlijden van volwassenen.
 • Ongezonde binnenlucht, verontreinigd met biologische agentia die verband houden met vocht en schimmel, verhoogt het risico op luchtwegaandoeningen met 50%.
 • Ongezonde luchtkwaliteit is vooral schadelijk voor gevoelige groepen, met toenemende ademhalingsmoeilijkheden, longaandoeningen en hartproblemen.

Maar… wat is Luchtvervuiling?

Luchtvervuiling is de aanwezigheid van giftige gassen en elementen in de atmosfeer die de natuurlijke samenstelling van de lucht die we inademen veranderen. Deze elementen zijn van biologische, fysische en chemische oorsprong en zijn gevaarlijk voor mens, dier en plant.

Wat zijn de oorzaken van luchtverontreiniging?

Wij mensen hebben de omgeving en de samenstelling van de lucht voortdurend aangepast aan onze behoeften. Dit heeft een negatieve invloed op de luchtkwaliteit veroorzaakt die sinds de industriële revolutie in een stroomversnelling is ontstaan.

We zijn omringd door ongezonde lucht. De lucht die we dagelijks inademen, bevat emissies van voertuigen, de industrie en verwarming, evenals tabaksrook en huishoudelijke brandstoffen. Luchtverontreiniging schaadt de menselijke gezondheid, vooral degenen die al kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd of bestaande gezondheidsproblemen. Het beheersen van de luchtkwaliteit, zowel binnen als buiten, kan ziekten aanzienlijk voorkomen en de levens redden van degenen die deel uitmaken van risicogroepen.

We kunnen onderscheid maken tussen luchtverontreiniging binnen en buiten, maar beide soorten vervuiling zijn schadelijk voor mensen.

Effecten van luchtverontreiniging

Zoals we al zeiden, heeft luchtverontreiniging niet alleen gevolgen voor het milieu: luchtverontreiniging vormt een hoog risico, vooral voor kinderen en andere risicogroepen, en kan ernstige gevolgen hebben voor ons allemaal, zowel buiten als binnen. Omdat thuis een ander type schadelijke luchtverontreiniging parallel optreedt. Luchtverontreiniging heeft veel gezondheidseffecten, van milde irritaties tot het ontstaan ​​van ernstige ziekten.

De gecombineerde effecten van omgevingslucht (buiten) en huishoudelijke luchtvervuiling veroorzaken elk jaar ongeveer 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen, grotendeels als gevolg van een verhoogde sterfte door beroerte, hartaandoeningen, chronische obstructieve longziekte, longkanker en acute luchtweginfecties.

Hoewel deze effecten het gevolg zijn van langdurige blootstelling, kan een ongezonde luchtkwaliteit ook op korte termijn problemen veroorzaken, zoals niezen, hoesten, oogirritatie, hoofdpijn en duizeligheid. Fijnstof die smaller is dan 10 micron (geclassificeerd als PM10 en de nog kleinere PM2.5) levert grotere gezondheidsrisico’s op omdat ze diep in de longen kunnen worden ingeademd en de kleine luchtwegen van het lichaam kunnen binnendringen en kooldioxide in ons bloed kunnen afzetten.

Een volledige opsomming van effecten gerelateerd aan ongezonde luchtkwaliteit:

Door de lucht overgedragen ziekten, voornamelijk virussen. Oog- en luchtwegirritaties, huidallergieën, conjunctivitis, verstopte neus, tranende ogen, neusbloedingen, hoesten, slijm en piepende ademhaling in de borst. Cerebrovasculaire en neurodegeneratieve ziekten. Geschat wordt dat tot 30% van de beroertes te wijten is aan luchtverontreiniging. Blootstelling aan gifstoffen wordt ook in verband gebracht met een verhoogd risico op Parkinson of Alzheimer. Onderzoek suggereert dat vervuiling een factor kan zijn bij de ontwikkeling van een ander type hersenziekte, zoals autisme, aandachtstekortstoornissen en bepaalde soorten dementie. Maar we moeten ook in gedachten houden dat er verschillende soorten luchtverontreiniging zijn …

Luchtvervuiling buitenshuis

Naar schatting 4,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd zijn gerelateerd aan een ongezonde luchtkwaliteit als gevolg van luchtverontreiniging buitenshuis.

Volgens de WHO vertegenwoordigt luchtvervuiling buitenshuis wereldwijd het volgende:

 • 17% van alle lagere luchtwegaandoeningen en sterfgevallen.
 • 24% van alle sterfgevallen als gevolg van beroertes.
 • 25% van alle sterfgevallen en ziekten als gevolg van ischemische hartziekte.
 • 29% van alle sterfgevallen en ziekten door longkanker.
 • 43% van alle sterfgevallen en ziekten door chronische obstructieve longziekte.

Volgens onderzoeken zijn dit de schadelijkste verontreinigende stoffen voor de volksgezondheid: fijn stof (PM), ozon (O3), stikstofdioxide (NO2) en zwaveldioxide (SO2). De gezondheidsrisico’s verbonden aan PM met een diameter kleiner dan 10 en 2,5 micron (PM10 en PM2,5) zijn bijzonder goed gedocumenteerd. In 2013, werden deze stiffen door de WHO International Agency for Research on Cancer (IARC) geclassificeerd als oorzaak van longkanker. Het is ook de meest gebruikte indicator om de gezondheidseffecten van blootstelling aan omgevingsluchtverontreiniging te beoordelen.

Blootstelling aan luchtverontreiniging buitenshuis wordt in verband gebracht met ongunstige bevallingsresultaten bij moeder en kind, zoals vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. Er zijn ook aanwijzingen dat luchtvervuiling buitenshuis diabetes en neurologische ontwikkeling bij kinderen kan beïnvloeden.

De luchtvervuiling binnen

Luchtverontreiniging in huishoudens is een andere oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte in Europa. Volgens de WHO sterven jaarlijks ongeveer 3,8 miljoen mensen in de wereld door blootstelling aan luchtvervuiling in huishoudens. Luchtvervuiling binnenshuis is afkomstig van verschillende bronnen en omvat een breed scala aan gassen, chemicaliën en andere stoffen.

Wat veroorzaakt luchtvervuiling binnenshuis?

Een van de gevaarlijkste vormen van luchtverontreiniging in huishoudens is rook. Verontreinigende stoffen die vrijkomen bij de verbranding van vaste brandstoffen of kerosine voor koken, verwarming en verlichting worden in verband gebracht met ernstige gezondheidsrisico’s.

Andere luchtverontreinigende stoffen binnenshuis zijn vluchtige organische stoffen (VOS), schimmels, bouwmaterialen, huishoudelijke producten en natuurlijke gassen. Slechte ventilatie kan de gezondheidsrisico’s van alle verontreinigende stoffen binnenshuis verergeren.

Specifieke effecten van huishoudelijke luchtverontreiniging

Door ongezonde binnenlucht in te ademen, voegen we nog meer risico voor onze gezondheid toe. Ongeveer 3 miljard mensen koken en verwarmen hun huis met vervuilende brandstoffen en inefficiënte technologieën. Blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen binnenshuis kan een breed scala aan nadelige gezondheidsresultaten veroorzaken voor zowel kinderen als volwassenen, van aandoeningen aan de luchtwegen tot kanker en oogproblemen. Leden van het huishouden die afhankelijk zijn van vervuilende brandstoffen en apparaten lopen ook een verhoogd risico op brandwonden, vergiftiging, verwondingen aan het bewegingsapparaat en ongevallen.

Het is juist hier, bij de behandeling van binnenlucht, waar WINIX tussenkomt. Onze luchtreinigers zijn ontworpen om mensen te helpen de binnenlucht te allen tijde schoon te houden.

Europese niveaus van luchtverontreiniging

Tegenwoordig is het praktisch onmogelijk om waar ook ter wereld aan luchtvervuiling te ontsnappen. We denken misschien dat dit alleen een probleem is voor onderontwikkelde landen, maar in Europa hebben we ook te kampen met een ongezonde luchtkwaliteit. Over het algemeen is de luchtkwaliteit in Europese landen de afgelopen jaren verbeterd, maar de niveaus van luchtverontreinigende stoffen blijven hoger dan de normen die door de Europese Unie en de WHO als gezond zijn vastgesteld.

Het inademen van vervuilde lucht veroorzaakt meer doden dan tabak. Dat is een van de grote conclusies van een studie onder leiding van Duitse onderzoekers en gepubliceerd in het European Heart Journal, waarin wordt gewaarschuwd dat de impact van luchtverontreiniging op de menselijke gezondheid wordt onderschat.

Veranderingen in de luchtkwaliteit hangen van verschillende dingen af. Er zijn constante variaties in elke stad en er zijn veel factoren die tussenkomen, zoals het weer en de soorten en hoeveelheden gassen die op dat moment in de lucht zijn. In Europese steden komt rook van voertuigen doordeweeks vaker voor dan in het weekend. Tevens lijdt de landelijke omgeving er ook onder, omdat de vervuiling door landbouwactiviteiten schadelijk is.

Hoe weet u wat het huidige niveau van luchtverontreiniging is?

De Air Quality Index (AQI), die voortdurend wordt bijgewerkt, vertelt u hoe schoon of vervuild de lucht is en welke daarmee samenhangende gezondheidseffecten voor u van belang kunnen zijn. De AQI richt zich op de gezondheidseffecten die u kunt ervaren binnen enkele uren of dagen na het inademen van vervuilde lucht. EPA berekent de AQI voor vijf belangrijke luchtverontreinigende stoffen die worden gereguleerd door de Clean Air Act: ozon op leefniveau, PM, koolmonoxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide.

Hoe werkt de AQI?

De AQI werkt als een indicator van waarden variërend van 0 tot 500. Hoe hoger de AQI-waarde, hoe hoger het niveau van luchtverontreiniging en hoe groter de gezondheidsrisico’s voor mensen. Een AQI-waarde van 100 komt over het algemeen overeen met de nationale luchtkwaliteitsnorm voor de verontreinigende stof, het niveau dat de EPA heeft vastgesteld om de volksgezondheid te beschermen. AQI-waarden onder de 100 worden over het algemeen als voldoende beschouwd, maar niet ideaal voor gevoelige groepen. Wanneer AQI-waarden boven de 100 zijn, is de luchtkwaliteit ongezond voor gevoelige groepen, en voor de gehele bewolking als de AQI-waarden toenemen.

Inzicht in de AQI

U kunt het risico verkleinen door de AQI te gebruiken voordat u uw buitenactiviteiten uitstippelt. De zes zorgniveaus voor de gezondheid en hun betekenis:

Goed. AQI is 0-50. De luchtkwaliteit wordt als voldoende beschouwd en luchtverontreiniging vormt geen of weinig risico voor mensen.
Matig. AQI is 51-100. Luchtkwaliteit is acceptabel; Voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter matige gezondheidsproblemen zijn voor gevoelige groepen.
Ongezond voor gevoelige groepen. AQI is 101-150. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat het algemene publiek wordt getroffen in dit AQI-bereik, lopen mensen met longaandoeningen, ouderen en kinderen een verhoogd risico op blootstelling aan ozon, terwijl mensen met hartproblemen en longaandoeningen, ouderen en kinderen een verhoogd risico lopen van deeltjes in de lucht.
Ongezond. AQI is 151-200. Iedereen kan nadelige gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Gevoelige groepen kunnen ernstigere effecten ervaren door een ongezonde luchtkwaliteit.
Heel ongezond. AQI is 201-300. Gezondheidswaarschuwing, iedereen kan ernstige gezondheidseffecten ervaren.
Gevaarlijk. AQI is groter dan 300. Gezondheidswaarschuwing voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.

Tips om een betere binnenluchtkwaliteit te creëer

Hier zijn enkele tips om uw blootstelling aan ongezonde luchtkwaliteit te verminderen.

 • Plaats thuis een luchtreiniger van WINIX. Een hoogwaardige luchtreiniger helpt u de lucht in uw huis in optimale conditie te houden en filtert 99,97% van de deeltjes uit de lucht.
 • Controleer dagelijks de luchtkwaliteitsindex.
 • Ga niet de deur uit als de luchtkwaliteit niet ideaal is. Gebruik de AQI om te bepalen hoeveel tijd u buiten moet doorbrengen. Probeer mogelijke buitenactiviteiten te vermijden op dagen dat de AQI een slechtere buitenluchtkwaliteit vertoont.
 • Vermijd intensieve lichamelijke activiteiten en sport niet op dagen met hoge luchtvervuiling. Lichamelijke activiteiten zorgen ervoor dat je sterker en sneller ademt. Hoe sneller je ademt, hoe meer luchtvervuiling je inademt.
 • Ramen met een goede afsluiting zijn zeer effectief. Door uw ramen te isoleren, wordt de blootstelling aan vervuiling buitenshuis en schimmels verminderd.
 • Voorkom dat de ramen open staan als er buitensporige vervuiling is.
 • Zorg voor een goede ventilatie in huis om vocht en schimmels te voorkomen.

Meer middelen:

Uitgebreide gids over luchtverontreiniging van het Europees Milieuagentschap.

Europese luchtkwaliteitsindex van de EER

Uitgebreide gids over luchtverontreiniging van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Gezondheidseffecten van fijn stof (PM) van de WHO.

Wereldkwaliteitsranglijst van IQAir

Luchtreinigers voor gezonde lucht

Bekijk al onze unieke
WINIX luchtreinigers.

Alle luchtreinigers

WINIX unieke collectie helpt u de
luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren.

Alle luchtbevochtigers

Nieuwe filters voor WINIX luchtreinigers
om uw luchtzuivering te optimaliseren.

Alle filters

Bekijk al onze unieke
WINIX luchtreinigers.

Luchtreinigers

WINIX unieke collectie helpt u de
luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren.

Alle luchtbevochtigers

Nieuwe filters voor WINIX luchtreinigers
om uw luchtzuivering te optimaliseren.

Alle filters
Winkelwagen
Back To Top
Allergy offers
0